Tarieven 2021

Tarieven

Hier vind u alle informatie over de prijzen van bepaalde behandelingen.

Tandheelkunde

De prijzen voor tandheelkundige behandelingen zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Prijzenlijst 2021: Naar de tarievenlijst

Techniek DTLA (Cerec)

Naar de tarievenlijst

Techniek Excent Tandtechniek

Naar de tarievenlijst

Orofaciale therapie

De prijzen voor orofaciaal therapeutische behandelingen zijn als volgt vastgesteld voor 2021:

Screening/intake, uitgebreid functieonderzoek, verslaglegging en behandeling (code 1864, 1870 (€28) en 1000 (€56)) totaal: €84,00

Zitting orofaciale fysiotherapie (code 1000) €56,00

Verhinderd

De praktijk hanteert een duidelijk beleid tot het niet nakomen of te laat afzeggen van afspraken. Indien u uw afspraken herhaaldelijk niet nakomt of te laat afzegt is er voor ons geen basis voor een goede behandelrelatie en zullen wij na een waarschuwing overgaan tot uitschrijving bij de praktijk. U dient uw afspraak ten minste twee werkdagen vooraf te annuleren of wijzigen.

Maakt u gebruik van onze sms- service? Wij streven ernaar om onze patiënten een zo goed mogelijke service te bieden. Echter kunnen aan de sms- service geen rechten worden ontleend. Dit houd in dat u ten allen tijde zelf verantwoordelijk bent voor het bijhouden en noteren van uw afspraken.