Betalen

Informatie over betalen

Vragen over de opstelling van uw rekening of hoe het nou precies zit met verzekeringen? Op deze pagina vind u alle informatie.

De rekening

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat is vastgesteld door de NZa. Bekijk hier uw factuur uitgelicht!

Vragen over uw rekening – Infomedics

Het versturen van de rekeningen en de administratieve verwerking van betalingen hebben wij uitbesteed aan Infomedics. Bekijk de betalingsvoorwaarden. Voor vragen over uw factuur verwijzen wij u naar www.infomedics.nl. Voor overige vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met de servicedesk van Infomedics.

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar allesoverhetgebit.nl.

Contactgegevens

Voor vragen over uw rekening kunt u contact opnemen met onze praktijk. Voor algemene informatie over behandelingen en tarieven kunt u ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).

 

Verhinderd

Tot twee werkdagen (48 uur) vooraf kunt u uw afspraak kosteloos wijzigen door telefonisch contact op te nemen met ons receptieteam; 015-2154080.

In alle andere gevallen ontvangt u een rekening voor de gereserveerde tijd. Op korte termijn kunnen wij deze tijd vaak niet meer invullen. Wij hopen op uw begrip in deze.

Wij vinden een goede behandelrelatie met wederzijds vertrouwen belangrijk. Indien u uw afspraken herhaaldelijk niet nakomt of te laat afzegt gaan wij met u in gesprek om het vervolg te bespreken.

Aan het wel of niet ontvangen van herinneringen/oproepen per email kunt u geen rechten ontlenen. Het is slechts een extra service.