Betalen

Informatie over betalen

Vragen over de opstelling van uw rekening of hoe het nou precies zit met verzekeringen? Op deze pagina vind u alle informatie.

De rekening

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat is vastgesteld door de NZa. Bekijk hier uw factuur uitgelicht!

Vragen over uw rekening – Infomedics

Het versturen van de rekeningen en de administratieve verwerking van betalingen hebben wij uitbesteed aan Infomedics. Bekijk de betalingsvoorwaarden. Voor vragen over uw factuur verwijzen wij u naar www.infomedics.nl. Voor overige vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met de servicedesk van Infomedics.

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar allesoverhetgebit.nl.

Contactgegevens

Voor vragen over uw rekening kunt u contact opnemen met onze praktijk. Voor algemene informatie over behandelingen en tarieven kunt u ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).

 

Verhinderd

De praktijk hanteert een duidelijk beleid tot het niet nakomen of te laat afzeggen van afspraken. Indien u uw afspraken herhaaldelijk niet nakomt of te laat afzegt is er voor ons geen basis voor een goede behandelrelatie en zullen wij na een waarschuwing overgaan tot uitschrijving bij de praktijk. U dient uw afspraak ten minste twee werkdagen vooraf te annuleren of wijzigen.

Maakt u gebruik van onze sms- service? Wij streven ernaar om onze patiënten een zo goed mogelijke service te bieden. Echter kunnen aan de herinnering sms geen rechten worden ontleend. Dit houd in dat u ten allen tijde zelf verantwoordelijk bent voor het bijhouden en noteren van uw afspraken.