Kaakfysiotherapie

Info

Wanneer u last heeft van kaakklachten, zoals bijvoorbeeld een beperkte mondopening, krakend of knappend gewricht bij het openen van de mond of pijn bij het eten, of gerelateerde klachten zoals oorsuizen of pijn in het gelaat, kunt u worden doorverwezen naar de kaakfysiotherapeut.

Wat is kaakfysiotherapie?

De kaakfysiotherapeut wordt ook wel een orofaciaal fysiotherapeut genoemd. Een orofaciaal fysiotherapeut is een specialist, die u helpt bij gezondheidsproblemen die te maken hebben met het niet goed functioneren van spieren en gewrichten in het hoofd, het halsgebied en het kauwstelsel.

Hoe weet u dat u baat heeft bij kaakfysiotherapie?

Afhankelijk van uw klachten, wordt u verwezen naar de orofaciaal fysiotherapeut via uw tandarts, orthodontist, huisarts of medisch specialist voor de onderstaande klachten:

•     Kaakklachten (bijv. een beperkte mondopening, krakend of knappend gewricht bij het openen van de mond en pijn bij het eten)

•     Klemmen van de kaak en tandenknarsen

•     Pijn in het gelaat, de kaak of het hoofd

•     Aangezichtsverlamming

•     Oorsuizen (Tinnitus)

•     Duizeligheid

•     Hoofdpijnklachten

•     Gevolgen van ongelukken en botbreuken, kanker, reuma en andere ziektebeelden met klachten in het hoofd-halsgebied

•     Klachten in het hoofd-halsgebied die te maken hebben met spanningsfactoren en stress.

Wat is de werkwijze bij kaakfysiotherapie?

De orofaciaal fysiotherapeut start met een uitgebreid functieonderzoek (UFO). In het functieonderzoek worden uw klachten geïnventariseerd en een diagnose gesteld. Daarna wordt het behandelplan opgesteld. Het te verwachte aantal behandelingen zal met u worden besproken. De orofaciaal fysiotherapeut zal over de voortgang van uw behandeling(en) nauw contact houden met uw verwijzer.

Wordt kaakfysiotherapie vergoed door de verzekeraar?

Om u een volledig onafhankelijke zorg te kunnen leveren, zijn geen directe contracten voor fysiotherapie met zorgverzekeraars afgesloten. Hoeveel vergoeding u krijgt, is door ons niet te zeggen. Dit is afhankelijk van welke zorgverzekeraar en welk aanvullend pakket u heeft.