Klachten

Bent u niet tevreden?

Vraag ons om een verhelderend gesprek. Wij zoeken graag samen met u naar een gepaste oplossing. Onze tandartsen zijn aangesloten bij verschillende klachtenregelingen.

Informatiepunt

Komt u er met ons niet uit, dan kunt u bij klachten telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Het TIP is geen klachtenbureau. Het TIP kan u wel behulpzaam zijn met informatie over de wijze waarop u een klacht kunt indienen. Het TIP is uitsluitend telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur. Op dinsdag en donderdag kunt u ook bellen tussen 14.00 en 16.00 uur. Het telefoonnummer is 0900 2025012 (25 eurocent per minuut).

Klachtenregeling

Levert ook dit geen passende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak. Meer informatie over de klachtenregeling kunt u hier opvragen.

Uitzonderingen

Naast het genoemde geldt voor al onze tandartsen behalve tandarts Van der Colk, tandarts Akkermans en tandarts Neijzen. Indien u bij hen in behandeling bent dan kunt u bij klachten terecht bij het KOM (Keumerk Onafhankelijke Mondzorg).