Restaureren en vullingen

Over

Een gaatje in uw tand of kies kan enorm vervelend zijn. Wanneer hier sprake van is, is het natuurlijk zaak om dit zo goed en mooi mogelijk voor u op te lossen door middel van vullingen oftewel tandheelkundige restauratie.

Hoe restaureert de tandarts uw tand of kies ?

Wanneer een gedeelte van uw tand verloren is gegaan of door tandbederf is beschadigd, dan kan de tandarts dit restaureren met een vulling. Er zijn verschillende tandkleurige vulmaterialen. In onze praktijk gebruiken wij altijd materialen van A-kwaliteit. Bij het maken van een vulling verwijderd de tandarts allereerst tandbederf. Vervolgens vult de tandarts de tand of kies met vulmateriaal. De vulling herstelt de functie en vaak ook de esthetiek van de tand of kies. Ook kan een vulling verdere (pijn)klachten verminderen.

Restaureren met composiet

Wanneer er nog voldoende gezond tandweefsel aanwezig is kan uw tand of kies gevuld worden met composiet. Vullen met composiet betekent het direct herstellen van de vorm en functie van tanden en kiezen. Is er veel materiaal van u kies verloren gegaan dan is het voor de sterkte en de duurzaamheid beter om voor keramiek te kiezen.

Restauratie met keramiek

De keuze voor keramiek ligt aan de omvang en locatie van een vulling. Een behandeling met keramiek bestaat uit twee zittingen. De tandtechnicus maakt de keramische vullingen in het laboratorium en wordt in een tweede zitting in uw tand of kies gecementeerd. Dit type restauratie is velen malen sterker dan een standaard vulling. Op lange termijn is dit dan ook een goede oplossing.

Restaureren met Glasionomeer

Wanneer tandbederf dicht bij de zenuw zit of bij en tand met trauma kan de tandartsvoor dit type behandelingen de voorkeur geven aan het gebruik van het materiaal glasionomeer. Glasionomeer is een tijdelijk vulmateriaal waarmee sterk beschadigde kiezen kunnen wordenworden hersteld.

Hoe gaat de behandeling van een vulling in zijn werk?

Hoe de behandeling precies in zijn werk gaat kunt u rechts in het filmpje bekijken.

Na het vullen kunt u mogelijk gevoeligheid ervaren. Dit komt doordat een tand of kies uit levend materiaal bestaat. Het boren in een tand of kies maakt in feite een wondje die enige tijd nodig heeft om te genezen. De klachten zullen in de loop van de tijd afnemen. Indien de klachten aanhouden of verergeren adviseren wij u contact op te nemen met uw tandarts.