Informatie bewindvoering

Informatie bewindvoering

Heeft u een bewindvoerder? Geef het aan ons door zodat wij u op de beste manier kunnen helpen.

Intake afspraak

Tijdens de intake afspraak is er gekeken welke behandeling het meest noodzakelijk is. Wanneer er een behandeling noodzakelijk is zullen wij u per e-mail een begroting doen toekomen. Deze begroting wordt opgesteld, zodat u deze zelf kunt voorleggen aan uw bewindvoerder.

Akkoord

Wij adviseren u om per e-mail akkoord te vragen aan uw bewindvoerder. Dit omdat wij alleen na een schriftelijk akkoord van uw bewindvoerder een afspraak voor behandeling inplannen.

Schriftelijk akkoord

U dient zelf zorg te dragen voor een schriftelijk akkoord op deze begroting. Nadat wij van u óf van uw bewindvoerder een schriftelijk akkoord op de begroting hebben ontvangen, zullen wij telefonisch contact met u opnemen om de behandelafspraak in te plannen.

Het schriftelijke akkoord voor behandeling kunt u óf uw bewindvoerder mailen naar: info@dentalways.nl

Verhinderd

De praktijk hanteert een duidelijk beleid tot het niet nakomen of te laat afzeggen van afspraken. Indien u uw afspraken herhaaldelijk niet nakomt of te laat afzegt is er voor ons geen basis voor een goede behandelrelatie en zullen wij na een waarschuwing overgaan tot uitschrijving bij de praktijk.