015 – 215 40 80

Visie

 • Onze patiënten behandelen zoals zij behandeld willen worden.
 • Het behoud en de verbetering van de algemene gezondheid via de tandheelkunde.
 • Werken in teamverband leidend tot uitnemende kwaliteit van de behandelingen, waarbij de patiënt in het centrum van de aandacht staat.
 • Het gebruik en ontwikkelen van innovatieve technieken en biocompatibele materialen, zodat de gezondheid minimaal wordt belast.
 • Uitmuntende diagnostiek, deels gebaseerd op acupunctuur, gekoppeld aan een op de persoon afgestemde preventie.
 • Het behandelplan wordt afgestemd op de persoonlijke wensen van de patiënt.
 • Een gemotiveerd tandheelkundig team dat met kennis van zaken en met plezier werkzaam is.
 • Overdragen van kennis en ervaring waarbij een seniortandarts en een juniortandarts elkaar in een professioneel domein inspireren — het behandelconcept wordt verder ontwikkeld en voortgezet.
 • Optimale samenwerking met diegenen naar wie patiënten verwezen worden (gespecialiseerde collega-tandartsen, tandheelkundig specialisten, mondhygiënisten, tandtechnici, tandprothetici, huisartsen, medisch specialisten, etc.)
 • Goede winstgevendheid van de praktijk om innovaties te garanderen.
 • Afstaan van een deel van de praktijkwinst aan een tandheelkundig project in centraal Afrika (zie www.fada.nl) en aan andere relevante maatschappelijke projecten.