015 – 215 40 80

Visie

  • Onze patiënten behandelen zoals zij behandeld willen worden.
  • Het behoud en de verbetering van de algemene gezondheid via de tandheelkunde.
  • Werken in teamverband leidend tot uitnemende kwaliteit van de behandelingen, waarbij de patiënt in het centrum van de aandacht staat.
  • Het gebruik en ontwikkelen van innovatieve technieken en biocompatibele materialen, zodat de gezondheid minimaal wordt belast.
  • Uitmuntende diagnostiek, deels gebaseerd op acupunctuur, gekoppeld aan een op de persoon afgestemde preventie.
  • Het behandelplan wordt afgestemd op de persoonlijke wensen van de patiënt.
  • Een gemotiveerd tandheelkundig team dat met kennis van zaken en met plezier werkzaam is.
  • Overdragen van kennis en ervaring waarbij een seniortandarts en een juniortandarts elkaar in een professioneel domein inspireren — het behandelconcept wordt verder ontwikkeld en voortgezet.
  • Optimale samenwerking met diegenen naar wie patiënten verwezen worden (gespecialiseerde collega-tandartsen, tandheelkundig specialisten, mondhygiënisten, tandtechnici, tandprothetici, huisartsen, medisch specialisten, etc.)
  • Afstaan van een deel van de praktijkwinst aan een tandheelkundig project in centraal Afrika (zie www.fada.nl) en aan andere relevante maatschappelijke projecten.