015 – 215 40 80

Tarieven / Betalen

Tarieven

Tandheelkunde

De prijzen voor tandheelkundige behandelingen zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

2021: Naar de tarievenlijst

Techniek Excent Tandtechniek

Naar de tarievenlijst

 

Techniek DTLA (Cerec)

Naar de tarievenlijst

Orofaciale therapie

De prijzen voor orofaciaal therapeutische behandelingen zijn als volgt vastgesteld voor 2021:
Screening/intake, uitgebreid functieonderzoek, verslaglegging en behandeling (code 1864, 1870 (€28) en 1000 (€56))  totaal: €84,00
Zitting orofaciale fysiotherapie (code 1000)  €56,00

Betalen & Infomedics

De rekening

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat is vastgesteld door de NZa. Bekijk hier uw factuur uitgelicht!

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-kosten-en-vergoedingen/verzekeren-tegen-tandartskosten.

Vragen over uw rekening – Infomedics

Het versturen van de rekeningen en de administratieve verwerking van betalingen hebben wij uitbesteed aan Infomedics. Bekijk de betalingsvoorwaarden. Voor vragen over uw factuur verwijzen wij u naar www.infomedics.nl. Voor overige vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met de servicedesk van Infomedics.

Contactgegevens

Voor vragen over uw rekening kunt u contact opnemen met onze praktijk. Voor algemene informatie over behandelingen en tarieven kunt u ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).