015 – 215 40 80

Nieuws

Duurzame inzetbaarheid bij Dentalways

Geschreven op : 1 april 2021

Duurzame inzetbaarheid bij Dentalways

In de periode januari – september 2020 is bij Dentalways het project ‘Duurzaam werken bij Dentalways’ uitgevoerd. In dit kader hebben de medewerkers een training ergonomisch werken van BBO-Ergo gevolgd en is door BBO-Ergo ondersteuning geboden bij vragen op het gebied van fysieke belasting en ergonomie. Doel van het project was het verminderen van fysieke klachten en ziekteverzuim, en het verhogen van het werkplezier. Om het effect te meten is vóór de start (in december 2019, nulmeting) en aan het eind van het project (september 2020, eindmeting) een vragenlijst afgenomen onder alle medewerkers.

Hieronder de belangrijkste resultaten, in het licht van de doelstelling van het project:

  • Significante verbetering door de training op fysieke belasting en ergonomisch werken. Het effect van de training is zichtbaar in een significante vermindering van de fysieke belasting. Het grootste waren de verschillen in klachten in nek, schouders, armen en/of handen. De kennis op het gebied van ergonomisch werken zijn significant verbeterd, evenals de uitspraak dat men op dit moment ergonomisch werkt. Ook de vaardigheden zijn aanzienlijk verbeterd, maar deze verbetering was niet significant.
  • Hoge score op werkplezier. Het werkplezier is bij nul- en eindmeting vergelijkbaar. De score op werkplezier is sowieso hoog.
  • Op alle andere onderwerpen van de vragenlijst is zijn de scores tussen nul- en eindmeting vergelijkbaar of iets verbeterd.
  • Gezondheid beter, verzuim lijkt minder. Of het project ook effect heeft gehad op het ziekteverzuim zal moeten blijken uit een analyse van de verzuimcijfers. De mate waarin de medewerkers zelf aangeven te hebben verzuimd in de laatste 12 maanden is bij de eindmeting wel iets lager (dus minder verzuim) dan bij de nulmeting. De beoordeling van de eigen gezondheid is in de eindmeting hoger dan in de nulmeting. Voor zover uit het vragenlijstonderzoek valt op te maken is de situatie op verzuim en gezondheid dus verbeterd.