015 – 215 40 80

Nieuws

Belastingteruggave ziektekosten

Geschreven op : 12 april 2013

Wist u dat de overheid nog steeds meebetaalt aan uw kronen, bruggen of uw kunstgebit?
Mooie tanden geven meer zelfvertrouwen en een gezond gebit heeft een positief effect op uw algehele gezondheid.
Kies daarom voor de best mogelijke tandheelkunde.

Voor velen is het nog onbekend dat een aantal tandheelkundige behandelingen aftrekbaar kunnen zijn.

U hoeft alleen rekening te houden met drempels die afhankelijk zijn van uw inkomen.
Uitgaven aan een behandeling komen voor aftrek in aanmerking indien deze de onderstaande inkomendrempels uitkomen.
(Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek)

– Tot € 7.457 geldt als uitgaven drempel € 12
– Van € 7.457 to € 39.618 geldt als drempel 1,65% van het drempelinkomen
– Verdient u meer dan € 39.618, dan is de drempel 1,65% van € 39.618 plus 5,75% van het inkomen, dat hoger is dan € 39.618
– Belastingplichtigen met een (gezamenlijk) verzamelinkomen dat lager is dan € 33.555 hebben zelfs recht op een extra aftrek.

Rekenvoorbeeld aftrekbare bedrag

152036_nl_editor photo3

Let op!
Het gaat om de totale aftrekbare ziektekosten, dus niet alleen die van de tandheelkundige behandelingen.

Als iemand uit het voorbeeld met een inkomen van € 40.000, kronen nodig heeft voor €2.000 zonder andere aftrekbare ziektekosten, dan is €1.320 aftrekbaar.

Deze gegevens zijn van toepassing op 2013.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden.