Logopedie

Info

Wanneer u problemen ervaart op het gebied van persoonlijke communicatie, stem, taal, spraak, gehoor en slikken kan logopedie de oplossing zijn. Logopedie en kaakfysiotherapie gaan vaak samen.

Een logopedist onderzoekt, adviseert en behandelt. Logopedie kan zowel zinvol zijn voor kinderen als voor volwassenen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan kinderen waarbij de boven of onderkaak naar voren of naar achteren zijn gaan staan door verkeerd slikken of duimen, maar bijvoorbeeld ook aan volwassenen die moeite hebben met taal of spraak vanwege een beroerte of ziekte.

Wat doet een logopedist precies?

Een logopedist bespreekt eerst met u welke hindernis u ervaart. Er wordt vervolgens uitgebreid onderzoek gedaan en een behandelplan gemaakt. Daarnaast geeft de logopedist adviezen en voorlichting. U wordt tijdens diverse sessies behandeld en krijgt daarnaast oefeningen mee om thuis te doen.

Hoe weet u dat u baat heeft bij logopedie?

Logopedie kan helpen bij problemen op het gebied van spraak, stem, taal, gehoor en slikken.

Logopedie helpt onder andere bij klachten zoals:

– Afwijkende mondgewoontes

– Slikken en lispelen

– Stotteren en broddelen

– Eet- en drinkproblemen

– Dyslexie

– Taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Wordt logopedie vergoed door de verzekeraar?

Logopedie zit in de basis(zorg)verzekering. Dit betekent dat de verzekeraar verplicht is om dit te vergoeden. U kunt bij vragen altijd de voorwaarden nalezen van uw zorgverzekeraar of rechtstreeks contact opnemen.